Fejlmeddelelse

 • Deprecated function: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i drupal_get_feeds() (linje 394 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/common.inc).
 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (linje 2405 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/menu.inc).

Gentofte Hospital

Her kan du læse om erfaringerne med at anvende UDEVA resultaterne for social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende på Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital. Anja Reinholt, klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, har svaret på spørgsmålene herunder.

 

Hvilke tiltag har UDEVA resultaterne givet anledning til hos jer?

Resultaterne har givet anledning til følgende struktur for drøftelse af UDEVA resultaterne:

 1. Seneste resultater og indsatsområder drøftes ved fælles vejledermøder i afdelingen (hver 3. måned, når der foreligger nye resultater).
 2. Med mindre der er behov for en akut indsats, der involverer ledelsen, drøftes resultaterne og igangværende indsatser halvårligt i afdelingens plejefaglige lederteam (afdelingssygeplejersker og stabsfunktioner).
 3. En gang årligt præsenteres resultater og indsatsområder (som orientering) i afdelingens ledelsesteam.
 4. Alle afdelinger/områder inden for MVU på Gentofte Hospital forpligtiger sig til mindst én lokal handleplan i relation til resultaterne.
 5. Derudover udvælges to centrale indsatser (på hospitalsniveau), hvorpå der udarbejdes handleplaner.

 

Gennem de sidste par år har der på baggrund af resultaterne været fokus på: refleksionsbegrebet (italesættelseaf hvor, hvornår og hvordan foregår refleksion), introduktion til læringsudbytter, supervision af kliniske vejledere i forhold til studiesamtaler, opmærksomhed på positive resultater og drøftelse af allerede etablerede tiltag, der muligvis giver anledning til positive resultater, sat at anvende UDEVA mere aktivt i forbindelse med 4. studiesamtale.

 

Hvad er baggrunden for, at I har gjort netop dette?

Baggrunden er en mulighed for at anvende et formaliseret evalueringsredskab til at få skabt øget fokus på uddannelsesopgaven.

Generelt har de akkumulererede besvarelser fra Ortopædkirurgisk afdeling placeret sig på 3 eller derover. Indsatsområderne er således ikke udpeget på baggrund af umiddelbart meget lavt vurderede besvarelser. Derfor er resultaterne også blevet drøftet i lyset af eventuelle andre fokus- og indsatsområder i afdelingen i relation til grunduddannelserne. I spørgsmål, hvor der har været en lidt lavere besvarelse (eks. svarende til 3), har vi sammenlignet med egen oplevelse og erfaringer samt mundtlige udsagn og evalueringer fra studerende og derefter udvalgt indholdet i indsatsen. Desuden har vi enkelte gange udvalgt flere spørgsmål, kategoriseret dem og udvalgt en fælles indsats. Alle indsatser er dokumenteret i referater fra vejledermøder og senest også i handleplaner, der placeres på afdelingens side på hospitalets intranet.

 

Hvordan gjorde I helt konkret?

 • Italesættelse af refleksionsbegrebet udsprang af besvarelser omkring muligheden for faglig refleksion, samt studerendes omtale af refleksion i det daglige. Vi havde en fornemmelse af, de studerendes vurdering af muligheden for faglig refleksion hang sammen med en lidt skolastisk opfattelse af refleksion, herunder at refleksion foregår i et lukket rum væk fra patienten (og gerne væk fra afsnittene). Det førte til en meget konkret indsats, hvor kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig i forbindelse med klinisk vejledning - såvel bed-side som uden for patientstuen - skulle anvende udtrykket refleksion i forbindelse med vejledning. Eks. "...det, vi er i gang med nu, er refleksion". Formålet var ganske enkelt at synliggøre, at refleksion sker i mange forskellige settings i den kliniske praksis og kan vare fra få minutter til flere timer.

 

 • Introduktion til læringsudbytterne udsprang af besvarelser på spørgsmål omhandlende: indledende studiesamtale, bevidsthed omkring hvad den studerende kunne arbejde med, når vejledere ikke var til stede, samt sammenhæng mellem klinik og læringsmålene. Desuden oplevede de kliniske vejledere, at 1. studiesamtale på daværende tidspunkt tog meget lang tid, da de alle hver især gennemgik hvert læringsudbytte med den enkelte studerende. Indsatsen endte med en separat introduktion og gennemgang af læringsudbytterne for alle studerende på hhv. modul 4, modul 11 og modul 12 inden 1. studiesamtale. Introduktionen er tilrettelagt med udgangspunkt i dialog og med gensidig inspiration studerende imellem. Formålet er at omsætte læringsudbytterne til den konkrete kliniske praksis, de studerende skal være i. Desuden har det givet anledning til drøftelse af begreber som eks. etik, viden (praktisk, udviklings- og forskningsbaseret), grundlæggende sygepleje og kompleks sygepleje.

 

 • Supervision af kliniske vejledere opstod på baggrund af besvarelser omkring indledende studiesamtale samt et ønske fra uddannelsesansvarlige om at kvalificere samtalerne yderligere. På daværende tidspunkt var der en gruppe af meget erfarne kliniske vejledere i afdelingen, som også selv gav udtryk for ønske om at få "nye øjne" på deres vejledningspraksis. Derfor deltog uddannelsesansvarlige i studiesamtaler mhp. efterfølgende feedback og supervision af klinisk vejleder. Samme indsats er aktuelt i gang igen på grund af nytilkomne vejledere samt studerendes besvarelser. Der udarbejdes desuden et vejlederredskab til studiesamtalen.

 

 • På hospitalsniveau blev det tidligere besluttet, at UDEVA skulle bringes mere i spil ved sidste studiesamtale/slutevaluering. Dette skulle gøres ved, at klinisk vejleder ved sidste samtale skulle gennemgå tre spørgsmål fra evalueringsskemaet med henblik på at få uddybende kommentarer fra den studerende/eleven.

 

Hvilket udbytte I har fået?

 • Højere scorer i de spørgsmål og kategorier, vi har haft indsatser omkring.
 • Fået skabt større fokus på uddannelsesopgaven, både ledelsesmæssigt og i relation til de ansatte sygeplejersker i afdelingen, der fungerer som daglige vejledere.

 

Har du nogen anbefalinger, du gerne vil give videre til andre afdelinger?

 • Anvend resultaterne som både et strategisk og praktisk redskab til at få skabt fokus på studie- og læringsmiljø i afdelingen eller et afsnit - strategisk i forhold til ledelsen, og praktisk i relation til at involvere de kliniske vejledere (og evt. daglige vejledere) i udvikling af studie- og læringsmiljø.
 • Planlæg med både kortsigtede og langsigtede indsatser. Vores erfaring er, at selv med en kortvarig og mindre intens indsats kan resultaterne påvirkes.
 • Sammenlign resultaterne med egne oplevelser og umiddelbare behov for indsatser og lad også disse danne grundlag for indsatserne.

 

Hvis du vil høre mere om arbejdet med UDEVA resultaterne på Ortopædkirurgisk Afdeling, kan du kontakte:

Anja Reinholt
Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Ortopædkirurgisk Afdeling
Gentofte Hospital
Tlf: 39 77 35 78
E-mail: anja.reinholt@regionh.dk