Fejlmeddelelse

  • Deprecated function: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i drupal_get_feeds() (linje 394 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (linje 2405 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/menu.inc).

Rigshospitalet

Her kan du læse om erfaringerne med at anvende UDEVA resultaterne for social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende på HovedOrtoCentret på Rigshospitalet. Anne Frandsen, klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske, har svaret på spørgsmålene herunder.

 

Hvilke tiltag har UDEVA resultaterne givet anledning til hos jer?

I HovedOrtoCentret (HOC) på Rigshospitalet har vi valgt at anvende resultaterne fra UDEVA som baggrund for udvælgelse af 3 indsatsområder i vores uddannelsesstrategi.

De resultater, vi brugte, var dels UDEVA resultaterne fra elever og studerende i HOC, og dels UDEVA årsrapporterne for 2011 og 2012.

Vi valgte indsatsområderne:

  1. Refleksion samt støtte og feedback ved før- under-efter-vejledning i forbindelse med elevens/den studerendes daglig pleje af patienterne i afdelingen. Derudover klarlæggelse og styrkelse af vejlederkompetencerne for at kunne varetage denne opgave.
  2. At eleverne/de studerende ved, hvem de skal følges med, når vejleder ikke er til stede, og at der tydeligt er aftalt opgaver som eleven/den studerende skal fokusere på.
  3. Klinik- og afsnitsvise beskrivelser af principper, aftaler og mål for klinisk undervisning samt særligt tilrettelagte forløb for eleverne og de studerende.

 

Hvad er baggrunden for, at I har gjort netop dette?

Vi valgte disse indsatsområder, da vi kunne se på UDEVA resultaterne, at det var her, vi havde rum for forbedring.

Ad. 1) Selvom vi allerede havde planlagte refleksionsseancer, kunne indsatsen omkring refleksion styrkes yderligere i den daglige kliniske praksis.

Ad. 2) Kontinuiteten i vejledningen var også en udfordring, selvom hver studerende og elev ofte havde 2 vejledere tilknyttet. Her oplevede de studerende og eleverne, at det kunne være en udfordring at vide, hvem man skulle følges med på de dage, hvor vejlederne ikke var der.

Ad. 3) Indsatsen med beskrivelse af principper, rammer og særlige forløb er ment som et supplement til de generelle studieplaner, og en tydeliggørelse for elever og studerende i forhold til de pædagogiske overvejelser, der ligger bag planlægning af særlige forløb.

 

Hvordan gjorde I helt konkret?

Sommer 2012: Uddannelsesteamet, bestående af klinisk undervisningsansvarlige sygeplejersker og kliniske undervisere, udarbejdede et fælles strategioplæg, hvor de tre indsatsområder var beskrevet. Dette blev godkendt af oversygeplejersker/centersygeplejersker.

Efterår 2012: Temadag for ledere og vejledere i HOC, hvor strategioplægget blev drøftet og justeret.
Strategi og handleplaner blev fastsat i hver klinik ud fra det fælles strategioplæg – herunder implementeringsplan og nøglepersoner i hver klinik.

Forår 2013: Indsatserne og handleplanerne blev iværksat ud fra en tidsplan i hver klinik. Efter hvert afsluttet modul, evalueres og justeres indsatsen. De studerende udfylder et spørgeskema med mulighed for at uddybe svarene med prosatekst. Desuden vurderer vi indsatsen kvantitativt ud fra aftalerne i handleplanen, fx om refleksionsseancerne er gennemført i det antal, som var planlagt.

Sommer 2013: Status og justering af indsatsen i hver klinik. Præsentation af status på temadag for vejledere og ledere i HOC.

Efterår 2013: I dette efterår har vi i centeret valgt at sætte særligt fokus på praktikvejlederne på social- og sundhedsassistentuddannelsen og deres kompetencer, samt inddragelse af eleverne sammen med de studerende i refleksionsseancer.

Primo 2014: Her skal indsatserne evalueres, og der skal lægges en plan videre frem. Vi har også planer om formidling i form af artikelskrivning, formidling på konference o.l.

 

Hvilket udbytte I har fået?

De studerende har evalueret indsatserne meget positivt.

I forhold til refleksionen, giver de udtryk for, at det giver mening at reflektere sammen med medstuderende og elever i samme klinik. Det at studerende på forskellige niveauer i uddannelsen og elever reflekterer sammen, synes de, er en fordel, da de kan lære af hinandens perspektiver. En sidegevinst er, at de lærer hinanden bedre at kende, og støtter sig mere til hinanden i den daglige kliniske praksis end før.

Der er kommet mere fokus på vejlederkompetencerne, og der er lagt planer for, med hvilken kadence vejlederne sendes på klinisk vejledermodul og alternativt regionens fire dages kursus i læring.

Der er kommet bedre kontinuitet i forhold til vagtplanlægning og mulig vejledning for elever/studerende.

Der er i det hele taget kommet meget fokus og synlighed omkring uddannelsesindsatsen for elever og studerende samt uddannelsesteamets arbejde.

 

Har du nogen anbefalinger, du gerne vil give videre til andre afdelinger?

Det kan kun anbefales at arbejde stringent med indsatser, da man tydeligt kan se effekten af de tiltag, man gør.

 

Hvis du vil høre mere om arbejdet med UDEVA resultaterne på HovedOrtoCentret, kan du kontakte:

Anne Frandsen
Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske
Master i klinisk sygepleje
Hovedortocenteret
Afsnit 2064
Tlf: 35 45 86 49
E-mail: anne.frandsen@rh.regionh.dk