Fejlmeddelelse

  • Deprecated function: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i drupal_get_feeds() (linje 394 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (linje 2405 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/menu.inc).

Udvikling af konceptet

Region Hovedstaden og uddannelsesinstitutionerne for sygeplejeuddannelsen og uddannelsen til social og sundhedsassistent indgik i 2011 et samarbejde om at evaluere studerendes og elevers kliniske undervisnings- og praktikforløb  i Region Hovedstaden. Fra foråret 2014 omfatter evalueringen ligeledes bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, jordemoder-, klinisk diætist- og radiografstuderende.

 

Mange interessenter har været med til at udvikle spørgeskemaer
Der er udviklet et særskilt spørgeskema til hver enkelt uddannelse. I forbindelse med udarbejdelsen af hvert spørgeskema er der for alle uddannelserne blevet afholdt fokusgruppeinterview med 6-8 studerende pr. uddannelse samt workshops i arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne var nedsat for hver af de otte uddannelser og bestod af repræsentanter fra de kliniske undervisningssteder, uddannelsesinstitutionerne, de studerende samt repræsentanter fra Center for HR og Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden. Derudover er spørgeskemaerne udviklet på baggrund af litteraturstudier og tidligere evalueringer. Inden udsendelsen er spørgeskemaerne valideret (testet) gennem kvalitative interview med studerende og tilrettet på baggrund heraf.

 

Videreudvikling i forbindelse med overdragelse til Center for HR og nye studieordninger

I forbindelse med at Udeva blev overdraget til Center for HR 1. juli 2015 blev der foretaget mindre ændringer af konceptet, herunder at der udsendes to rykkere per måling for at forhøje svarprocenten, at rapporterne ikke indeholder personidentificerbare oplysninger, samt ændringer af hvordan årsrapporten udformes. I årsrapport for 2015 og 2016 er analysen af kvalitative data udvidet.

Samtlige uddannelser som evalueres med Udeva overgik til nye studieordninger i løbet af år 2017 og 2018. I den forbindelse videreudvikledes spørgeskemaerne for yderligere at kunne underbygge kvalitetssikringen i de kliniske forløb og for at sikre, at spørgeskemaernes indhold tilsvarer studieordningerne. Udviklingen er sket løbende i takt med at elever og studerende overgår til de nye studieordninger. Når en studieordning/semesterbeskrivelse ligger fast skal projektets følgegrupper for hvert uddannelsesområde fastlægge temaer for hvad der evalueres på den nye studieordning i dialog med Udeva-teamet. Dernæst kvalitetssikres spørgeskemaerne og endelig skal Udeva-teamet foretage nogle programændringer, så det nye spørgeskema kan udsendes og efterfølgende afrapporteres. Processen kan for hvert semester og hvert uddannelsesområde vare et par måneder, og det betyder, at det ikke er muligt at få alle af de første semestre med i målingerne. 

Overgangen til nye studieordninger benytter vi også til at ændre den organisatoriske opdeling for hospitalerne på sygeplejerske- og SOSU-området. Her er rapporterne fremadrettet inddelt i oversygeplejerskers områder, hvor det før var opdelt på enhed, klinik og afsnit. Formålet er at sikre større datakvalitet. Med opdeling på afsnitsniveau er der mange rapporter, som kun indeholder én besvarelse. Dette giver stor usikkerhed i målingen, fordi den beror på én persons vurdering. Når man sammenligner målinger over tid kan man se, at der ofte er store udsving mellem målingerne, hvis der kun er én besvarelse pr. måling. Med kun én besvarelse kan målingen heller ikke betragtes som anonym. Forskning viser, at manglende anonymitet kan påvirke respondenters besvarelse, så besvarelsen i mindre grad er i overensstemmelse med respondentens egentlige vurdering. Dertil er det som udgangspunkt på oversygeplejerskeniveau at beslutninger om ændringer i kliniske forløb træffes.