Temadage

Der bliver efter behov afholdt temadage med fokus på evalueringsresultaterne fra den løbende evaluering af kliniske uddannelsesforløb.

Her finder du de materialer, som har været benyttet i forbindelse med temadagene.

Materiale fra temaeftermiddag i september 2013
Program.pdf
UDEVA Baggrund og visioner.pdf
UDEVA Hovedresultater.pdf
Præsentation, Rikke Sørup.pdf
Præsentation, Birgitte Rav Degenkolv.pdf
UDEVA Ņrsrapport 2012.pdf

Materiale fra temadag i april 2012
Dagens Program.pdf
Præsentationer v. interne oplægsholdere.pdf
Deltagerliste.pdf
Udeva årsrapport 2011.pdf