Fejlmeddelelse

  • Deprecated function: implode() [function.implode]: Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters i drupal_get_feeds() (linje 394 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls i menu_set_active_trail() (linje 2405 af /var/www/udeva.dk/public_html/includes/menu.inc).

Spørgeskemaer

Evalueringen af sundhedsfaglige professionsbachelorstuderendes og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelsesforløb bliver gennemført med brug af elektroniske spørgeskemaer. De studerende modtager et link til det elektroniske spørgeskema på e-mail, mens social- og sundhedsassistenteleverne modtager det pr. brev. Der er udviklet et særskilt spørgeskema til hver enkelt uddannelse. Læs mere om udviklingen af spørgeskemaerne.

Temaer i spørgeskemaerne
Spørgeskemaerne er opbygget med en grundstamme på ca. 22 spørgsmål inddelt i temaer, eksempelvis kaldet Introduktion, Klinisk underviser, Læringsmiljø, Trivsel/arbejdsmiljø, Tilrettelæggelse af forløb og Samlet oplevelse. Dertil kommer ca. tre modulspecifikke spørgsmål, som vedrører læringsudbyttet/læringsmålene på det pågældende modul/praktikperiode. Endelig indeholder spørgeskemaerne åbne kommentarfelter, hvor de studerende/eleverne har mulighed for at uddybe deres svar, komme med forslag til forbedringer eller skrive andre kommentarer.

Udvikling af nye spørgeskemaer i forbindelse med nye studieordninger
I 2017 udviklede Center for HR nye spørgeskemaer, så evalueringen af de kliniske forløb fremadrettet også afspejler de studieordninger studerende og elever er på. Udviklingen sker i samarbejde med Udevas klinisk faglige følgegrupper med medlemmer fra hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Udviklingen har stærkt fokus på at sikre, at resultaterne af målingerne har et anvendelsesorienteret sigte, så man lokalt opnår data, som gør det muligt at overveje tilpasninger af kliniske forløb. Udviklingen er sket som en løbende proces, dvs. at det sker i takt med at de nye semesterbeskrivelser offentliggøres fra uddannelsesinstitutionernes side. De nye spørgeskemaer bliver offentliggjort, når de er færdigudviklede.

Svarskala
Grundstammen af spørgsmål er udformet som en række udsagn, hvortil de studerende og eleverne kan sætte kryds ved "1: uenig", "2: overvejende uenig", "3: hverken enig eller uenig", "4: overvejende enig" eller "5: enig". Talværdierne danner grundlag for middelværdier som afbilledes via søjlediagrammer i afrapporteringen. Talværdierne skal derfor betragtes med det forbehold, at der er tale om en middelværdi baseret på ordinale data. 

Se spørgeskemaet til bioanalytikerstuderende
Bioanalytikerstuderende besvarer spørgeskemaer efter de kliniske undervisningsforløb på 3. og 6. semester.
Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for alle semestre, samt en række semesterspecifikke spørgsmål.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version 

Se spørgeskemaet til ergoterapeutstuderende
Ergoterapeutstuderende besvarer spørgeskemaer efter de kliniske undervisningsforløb på 2. og 4. semester.
Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for alle semestre, samt en række semesterspecifikke spørgsmål.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version

Se spørgeskemaet til fysioterapeutstuderende
Fysioterapeutstuderende besvarer spørgeskemaer efter de kliniske undervisningsforløb på 2., 4., 5. og 6. semester. Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for alle semestre, samt en række semesterspecifikke spørgsmål.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version

Se spørgeskemaet til jordemoderstuderende
Jordemoderstuderende besvarer spørgeskemaer efter de kliniske uddannelsesforløb på 2., 4. og 6. semester.
Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for alle semestre, samt en række semesterspecifikke spørgsmål.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version

Se spørgeskemaet til klinisk diætiststuderende
Klinisk diætiststuderende besvarer spørgeskemaer efter de kliniske undervisningsforløb på 6. semester.

Bemærk: Udevas følgegruppe for kliniske diætister har ønsket, at den gamle spørgeramme for modulopdelt uddannelse foreløbig fortsat anvendes. Så snart dette ændres, vil nyt spørgeskema blive offentliggjort.
Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for alle semestre, samt en række modulspecifikke spørgsmål.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version

Se spørgeskemaet til radiografstuderende
Radiografstuderende besvarer spørgeskemaer efter de kliniske undervisningsforløb på 1., 4. og 6. semester.
Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for alle semestre, samt en række semesterspecifikke spørgsmål. For 6. semester er der særskilte spørgsmål til de tre forskellige studieretninger, der henholdsvis omfatter den radiologisk billeddiagnostiske,- nuklearmedicinsk billeddiagnostiske og stråleterapeutiske studieretning.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version

Se spørgeskemaet til social- og sundhedsassistentelever
Social- og sundhedsassistenteleverne modtager spørgeskemaer efter det psykiatriske praktikforløb (P2) og det somatiske praktikforløb (P3).
Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for begge praktikperioder, samt en række periodespecifikke spørgsmål.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version

Se spørgeskemaerne til sygeplejerskestuderende
De sygeplejerskestuderende besvarer spørgeskemaer efter de kliniske undervisningsforløb på 1., 2., 3., 4. og 6. semester.
Spørgeskemaet indeholder en grundstamme af spørgsmål, som er ens for alle semestre, samt en række semesterspecifikke spørgsmål.
>> Spørgeskema i printvenlig version (pdf)
>> Spørgeskema i interaktiv version