Velkommen til UDEVA uddannelsesevaluering

UDEVA er en løbende evaluering af kliniske uddannelsesforløb i Region Hovedstaden for sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever.

Evalueringen omfatter uddannelserne: bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, klinisk diætist, radiograf, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent.

Evalueringen gennemføres med brug af elektroniske spørgeskemaer, som de studerende og eleverne besvarer ved afslutningen af deres kliniske uddannelsesforløb. Læs mere...