Velkommen til UDEVA uddannelsesevaluering

UDEVA er en løbende evaluering af kliniske uddannelsesforløb i Region Hovedstaden for sundhedsfaglige professionsbachelorstuderende og social- og sundhedsassistentelever.

Bemærk: Grundet overgang til nye studieordninger er der forsinkelser på rapporter grundet omfattende programmeringsarbejde. Center for HR arbejder på at gå over til et nyt system, så rapporterne fremtidigt kan udtrækkes umddelbart efter målingerne.